SIEWIERZ – Gmina przekazała dofinansowanie dla PZERiI w Siewierzu

16.03.2020, 12:26

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu to największa działająca na terenie gminy organizacja, licząca blisko 750 członków. Siewierski związek otrzymał w ostatnim czasie dofinansowanie z Miasta i Gminy Siewierz na realizację zadania związanego z organizacją życia kulturalnego i artystycznego osób starszych.

W ramach otrzymanych funduszy siewierski związek organizuje dla swoich członków wycieczki czy wyjazdy do teatrów. Pula funduszy jaką otrzymuje związek jest rozliczna z Urzędem Miasta i gminy Siewierz po każdym z zaplanowanych w ramach zadania wydarzeń.

Zadania realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu sprzyjają integracji społecznej osób starszych i są znakomitą okazją do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Partnerzy