Zewnętrzne defibrylatory na terenie Miasta i Gminy Siewierz

04.09.2020, 10:31

Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) pojawiły się na remizach OSP Siewierz Rynek, OSP Gołuchowice, OSP Wojkowice Kościelne i OSP Żelisławice. Jest to zadanie wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Siewierz i ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów. OSP Siewierz Rynek dodatkowo jest wyposażone w fantomy, zestaw do pozoracji ran, urządzenie szkoleniowe AED identyczne, jak te zamontowane na remizach, co w przyszłości pozwoli na przeprowadzenie szerokiego zakresu szkoleń w specjalnie do tego przystosowanej sali, ale nie tylko.

Partnerzy