Inwestycje w Gminie Mierzęcice

17.11.2020, 14:14

Pomimo trwającej epidemii koronawirusa SAR-CoV-2 na terenie Gminy Mierzęcice, wciąż realizowane są nowe inwestycje. Jedną z takich inwestycji, jest budowa PSZOKA na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Nowy PSZOK ma mieć zdecydowanie poprawioną estetykę, a dodatkowo zamontowana waga, zwiększy kontrole nad gospodarką odpadami.
Jednym z kolejnych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Mierzęcice, jest remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury. Są to pomieszczenia, z których na co dzień korzystają pracownicy GOK-u i które swoje lata świetności mają już dawno za sobą, a ich remont wydaję się być konieczny.

Partnerzy