Rakiety w Dłoń czyli II Rodzinny Dzień z Tenisem w Myszkowie

30.06.2021, 10:01

W niedziele 27 czerwca na Dotyku Jury w Myszkowie odbył się II Rodzinny Dzień z Tenisem.
Organizatorem wydarzenia było PZU, a realizatorem Referat Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Myszkowa oraz UKS „LUKA Tenis Myszków”.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka.W sportowym evencie wzięły udział całe rodziny, które chętnie brały udział w przygotowanych konkurencjach i nie kryły zadowolenia z zabawy.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe medale, a najlepsi dodatkowo zostali wyróżnieni pięknymi pucharami. Imprezę zakończyło wspólne zbiorowe zdjęcie wszystkich uczestników.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy