Zakończenie IV etapu budowy kanalizacji w Kroczycach

04.12.2021, 13:59Zakończono ostatni etap budowy kanalizacji w gminie Kroczyce.
Realizacja budowy kanalizacji to również rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej pochłonęła duże środki finansowe.
a oto treść oficjalnego pisma.
,,Unia Europejska wspiera samorządy w realizacji zadań związanych z podstawowymi usługami komunalnymi dla ludności, aby jak najszybciej nadrobić braki w dostępie do podstawowej infrastruktury w Kroczycach, jak wielu innych gminach w województwie śląskim i w całej Polsce. Bez środków unijnych rozwój systemów kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów przebiegałby znacznie wolniej. Dostęp do wody dobrej jakości oraz czystego środowiska, to podstawowe prawo ludzi, które Unia Europejska konsekwentnie wspiera poprzez regulacje prawne oraz inwestycje, takie jak ten projekt, który otrzymał dotację w wysokości ponad 4 milionów złotych z funduszy unijnych.
Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej”.
To nie koniec inwestycji w Gminie Kroczyce.
Gmina Kroczyce prężnie się rozwija i modernizuje, a plany inwestycyjne realizuje się konsekwentnie i systematycznie.

Partnerzy