VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Będzinie odbył się w remizie w Wojkowicach Kościelnych.

22.01.2022, 14:39


Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych w tym roku będzie obchodziła swoją 110 rocznicę powstania .
Szósty Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Będzinie odbył się w remizie w Wojkowicach Kościelnych.
Podczas obrad uhonorowano zasłużonych działaczy medalami
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Złoty medal otrzymał dh Paweł
Wolny z OSP Wojkowice, natomiast brązowy medal trafił do rąk Pana
Zbigniewa Grochalskiego. Okolicznościowymi dyplomami
również ustępujących członków zarządu.
W powiecie będzińskim działają 42 jednostki OSP RP, które aktywnie uczestniczyły w ponad trzech tysiącach zdarzeń.
Podczas zjazdu podsumowano pięcioletnią kadencję, co
zostało przestawione w szczegółowym sprawozdaniu Prezesa Zarządu dh
Zdzisława Banasia, oraz wybrano nowe władze.
Podczas zjazdu rozmawiano również o nowych projektach ustawy dotyczącej Strażaków.
Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach , odbędzie się 11 czerwca w Wojkowicach Kościelnych.

Partnerzy