Narodowe Czytanie 2022 w Myszkowie – 03.09.2022

06.09.2022, 9:05

Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak rozpoczął 3 września 2022 roku Narodowe Czytanie przed Miejskim Domem Kultury w Myszkowie.

Honorowy patronat nad Narodowym Czytaniem sprawuje Para Prezydencka.

Organizatorem Narodowego Czytania w Myszkowie byli Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury przy wsparciu Referatu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

W tego rocznej edycji Narodowego Czytania wziął udział między innymi Wicestarosta Myszkowski pan Mariusz Morawiec.

Wśród licznie zgromadzonych miłośników wspólnego czytania byli między innymi zastępca burmistrza Myszkowa Iwona Franelak, Radna Rady Miasta Beata Pochodnia, Sekretarz Starostwa Powiatowego Krystyna Jasińska, przedstawiciele Myszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, teatr „Czarna Mysz”, stowarzyszenie Pokusa, pracownicy domu kultury i biblioteki. Tegoroczną edycję poprowadziła Pani Małgorzata Kitala-Miroszewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Myszkowa.

Partnerzy