Jubileusz 90 lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie

02.11.2022, 16:17

28 października na długo pozostanie w pamięci społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Porębie. Właśnie w tym dniu odbyły się obchody związane z jubileuszem 90 – lecia placówki. O godzinie 9:00 w kościele parafialnym pw. św. Jerzego odbyła się msza święta w intencji uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły, koncelebrowana przez księdza Jerzego Kulisia oraz księdza Tomasza Pawełczyka. W czasie liturgii ksiądz proboszcz nawiązał między innymi do patrona szkoły – świętego Jana Pawła II, którego udało mu się kiedyś poznać osobiście.

Dalsze uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie.

Zebranych gości powitała dyrektor szkoły pani Małgorzata Dychus. W uroczystości uczestniczyli między innymi Poseł na Sejm RP Barbara Dolniak, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla, Wizytator Delegatury w Sosnowcu Kazimierz Horbatowski, burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra, licznie zgromadzeni radni, dyrektorzy, rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście. W swoim przemówieniu pani dyrektor pokrótce przedstawiła rys historyczny placówki, w którym wymieniła wszystkich kierowników oraz dyrektorów szkoły od roku 1932. Po za tym przedstawiła obecny kształt szkoły oraz zadania,= które przed nią stoją. W dalszej części uroczystości głos zabrali zebrani goście, którzy przy okazji przemówień składali życzenia i gratulacje na ręce pani dyrektor. Część oficjalną część zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu szkoły.

W części artystycznej zaprezentowali się obecni oraz byli uczniowie szkoły z górki.

Po części artystycznej zebrani goście przenieśli się na teren placówki, gdzie miały miejsce pozostałe wydarzenia. Jubileusz 90 lecia stał się okazją do oficjalnego otwarcia niedawno powstałego boiska wielofunkcyjnego. Pani dyrektor korzystając z okazji, podziękowała organowi prowadzącemu nie tylko za boisko wielofunkcyjne, ale także za niedawno powstałą na terenie szkoły siłownię pod chmurką oraz za klimatyzację zamontowaną w sali do ćwiczeń.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Poseł na Sejm Rp Barbara Dolniak, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla, Burmistrz Poręby Ryszard Spyra oraz Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Kołodziej.

W czasie uroczystości pani Poseł na Sejm Rp Barbara Dolniak przekazała na ręce dyrektor nowe piłki do gry, a ksiądz Jerzy Kuliś dokonał poświęcenia nowego obiektu sportowego.

Na płycie nowego boiska wielofunkcyjnego zaprezentowali się uczniowie, którzy byli ubrani w iście sportowym stylu.

Przygotowanie takiej uroczystości to wspólna praca wielu osób.

Cała uroczystość wypadła znakomicie, o czym świadczą opinie zaproszonych gości.

W tym dniu zaproszeni goście mięli również okazję zwiedzić porębską szkołę z górki.

Placówka jest bardzo dobrze oceniana również przez rodziców.

Zmiany, które nastąpiły w szkole na przełomie wielu lat, są dostrzegane przez absolwentów.

Burmistrz Poręby ma już nowe plany dotyczące tej szkoły.

Jak na każdym jubileuszu nie zabrakło również wspaniałego tortu. Pierwszego cięcia dokonała pani dyrektor oraz pan burmistrz. Tort został podzielony tak, aby dla nikogo nie zabrakło.

Partnerzy