Poświęcenie oraz oficjalne przekazanie wozu strażackiego OSP Toporowice

06.05.2023, 9:20

W środę 3 maja miało miejsce uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego Volvo FL280 Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach.

Strażacy oraz poczty sztandarowe spotkali się na parkingu przy kościele św. Mikołaja w Targoszycach, skąd defiladowym krokiem przy muzyce Gminnej Orkiestry Dętej im. Władysława Juszczyka przemaszerowali do kościoła, gdzie proboszcz ks. Janusz Rakoczy – Powiatowy Kapelan OSP Powiatu Będzińskiego odprawił mszę świętą w Intencji Druhów Strażaków – z racji św. Floriana.

Na zakończenie mszy wszyscy uczestnicy zebrali się przed kościołem, gdzie nastąpiło poświęcenie nowego wozu strażackiego OSP Toporowice. Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski wraz z Zastępcą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszym brygadierem Rafałem Świerczkiem oficjalnie przekazali kluczyki do nowego samochodu Volvo FL280 na ręce kierowcy druha Łukasza Błaszczyka oraz prezesa OSP Toporowice druha Andrzeja Kyrcza, po czy nastąpiło symboliczne sprawdzenie gotowości bojowej wozu. Dalsze uroczystości zostały przeniesione na teren OSP Toporowice.

Dowódca uroczystości druh Michał Paszewski złożył meldunek starszem brygadierowi Rafałowi Swierczkowi.

Nad porządkiem uroczystości czuwała druhna Kornelia Dróżdż, Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka odegrała Hymn państwowy.

Prezes OSP Toporowice Andrzej Kyrcz przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości. Zaproszenie przyjęli między innymi Posłowie na Sejm RP Waldemar Andzel i Rafał Adamczyk, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Rafał Świerczek, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Zdzisław Banaś, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie młodszy brygadier Szymon Gwóźdź, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Szkoleniowego PSP w Będzinie kapitan Krzysztof Sadowski, przedstawiciele władz Gminy Mierzęcice na czele z Wójtem Grzegorzem Podlejskim, Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice Monika Dyraga wraz z radnymi, dyrektorzy jednostek samorządowych, Zespół Śpiewaczy Toporowianki oraz druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP powiatu będzińskiego. Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczenia Za Zasługi Dla Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego druhowi Andrzejowi Kyrczowi oraz odznak Strażak Wzorowy druhowi Łukaszowi Giełdzie oraz druhowi Michałowi Paszewskiemu. Prezes Andrzej Kyrcz przybliżył zebranym charakterystykę nowego samochodu średniego ratowniczo gaśniczego, pokreślił jego znaczenie dla społeczności Toporowic oraz podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu tego samochodu. Zasłużeni goście zostali poproszenie o symboliczne przecięcie wstęgi na samochodzie, a druh Andrzej Kyrcz wręczył okolicznościowe grawertony. Podziękował on również wszystkim obom i instytucjom, które wspierają działalność OSP w Toporowicach. W części przemówień gości głos jako pierwszy zabrał wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski.

Po wszystkich przemówieniach druh Michał Paszewski złożył meldunek o zakończeniu uroczystości, a zaproszeni goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek w remizie OSP Toporowice.

Wartość pojazdu Volvo FL280, z napędem 4×4 to 922.500,00zł. Zakup samochodu został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Mierzęcice w kwocie 472.500,00zł , z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 425.000,00zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 25.000,00zł .
Będzie on służył lokalnej społeczności zgodnie ze strażacką dewizą „Bogu na chwałę,ludziom na ratunek” .

Partnerzy