Gminne obchody Dnia Strażaka w Gminie Siewierz

09.05.2023, 14:21

Uroczystą mszą świętą W intencji strażaków, celebrowaną przez księdza proboszcza Zbigniewa Słowikowskiego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach, rozpoczęto 6 maja Gminne Obchody Dnia Strażaka w Gminie Siewierz połączone z przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach.

Pozostałe uroczystości odbyły się na Stadionie Sportowym LKS Ostoja Żelisławice.

Dowódca uroczystości druh Przemysław Machura złożył meldunek Członkowi Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisławowi Banasiowi o gotowości przybyłych pododdziałów do wzięcia udział pozostałych uroczystościach.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, między innymi: Posłowie na Sejm RP: Waldemar Andzel, Robert Warwas, Radał Adamczyk, Senator RP Beata Małecka-Libera, reprezentujący poseł Barbarę Dolniak dyrektor Biura Poselskiego Krzysztof Pasek, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a zarazem Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Zdzisław Banaś, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Radna Powiatu Będzińskiego Monika Pawłowska-Dyszy, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Damian Dawczyński, Skarbnik Miasta i Gminy Siewierz Agnieszka Zarychta, Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz Ewa Orłowska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arkadiusz Krzemiński oraz Komendant Powiatowy PSP w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spera.

Nowy samochód to trafił do jednostki OSP Żelisławice w styczniu tego roku. Jest do średni samochód ratowniczo gaśniczy klasy GBA, zbudowany na podwoziu VOLVO FL 280. Poświęcenia nowego samochodu dokonał ksiądz proboszcz Zbigniew Słowikowski.

Samochód otrzymał imię Julian, rodzicami chrzestnymi zostali Ewa Nowak oraz Paweł Papierniak. Oficjalnego przekazania dokonali: Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dh Zdzisław Banaś, Poseł na Sejm Waldemar Andzel, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, oraz Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Arkadiusz Krzemiński.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały medale i odznaczenia dla wyróżniających się druhów i druhen z terenu Gminy Siewierz. Oficjalną część uroczystości zakończyły przemowy zaproszonych gości. Gratulowali oni jednostce nowego samochodu oraz dziękowali za dobrą i ofiarną służbę strażaków ochotników, którzy sprawnie funkcjonują w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Na koniec części oficjalnej Prezes Druh Andrzej Machura zabrał głos i wręczył okolicznościowe statuetki wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania nowego auta dla jednostki w Żelisławicach.

Całej uroczystości przyświecała Orkiestra Dęta OSP Żelisławice, która po części oficjalnej zagrała krótki koncert.

W części artystycznej swoje talenty zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach.
Gminne Dni Strażaka w Żelisławicach zakończyła zabawa taneczna przy zespole Eminens.

Partnerzy