Psary – Kolejne etapy eko-dotacji dla mieszkańców

13.10.2016, 22:58

W gminie Psary realizowane są kolejne etapy projektów, które pozwalają na dofinansowanie inwestycji proekologicznych mieszkańców. Dotacje te dotyczą dwóch programów:

PROGRAM 1: Termoizolacja budynków indywidualnych – projekt realizowany w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków budżetu gminy.

PROGRAM 2: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła (wymiana kotła węglowego na nowy na gaz lub biomasę) oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w modernizowanych pod względem energetycznym budynkach – realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.

PROGRAM PIERWSZY

Tutejszy urząd poinformował 70 pierwszych mieszkańców, zgodnie z listą rankingową, o zakwalifikowaniu do I etapu realizacji programu pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”. Mieszkańcy kontaktują się z wybranymi wykonawcami w celu sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu inwestorskiego. Lista wykonawców jest aktualizowana na bieżąco w miarę napływu zgłoszeń. Ten pierwszy etap wykonywania prac termomodernizacyjnych będzie trwał do 30 września 2017 r. Obecnie na naszej stronie www.psary.pl zamieszczonych jest 9 przedsiębiorstw, które świadczą usługi na termomodernizację budynków.

Został otwarty również Punkt Obsługi Mieszkańców Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Punkt dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy w Psarach przy ul. Malinowickiej 4 pok. 112. Dyżur pełnią przedstawiciele operatora odpowiedzialnego za koordynację PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE):

– Łukasz Bystrzanowski, biuro@ekoscan.pl, tel. 600 243 782

– Mateusz Jaruszowiec, mateusz.jaruszowiec@ekoscan.pl, tel. 504 218 836

Punkt został uruchomiony dla mieszkańców, którzy chcą: uzyskać informacje o programie, omówić założenia audytu energetycznego, zweryfikować kosztorys przedstawiony przez wykonawcę, podpisać umowę trójstronną na prace termomodernizacyjne itp.

Dodatkowo informujemy, że dla mieszkańców (czyli inwestorów) oraz dla wykonawców został przygotowany odpowiedni przewodnik, w którym opisane są procedury programu. Przewodnik znajduje się na stronie http://psary.pl/oze.html. Jest też do pobrania w Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, II piętro, pokój 209.

PROGRAM DRUGI

Urząd Gminy Psary poinformował 100 pierwszych mieszkańców, zgodnie z listą rankingową, o zakwalifikowaniu do I etapu realizacji programu pod nazwą „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” – realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.

Firma SKORUT SOLAR z Myślenic wygrała przetarg na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach tego programu oraz rozpoczęła prace z tym związane. Pod koniec roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę tychże prac. Przewidywany termin wymiany indywidualnych źródeł ciepła to lata 2017–2018.

WSPÓLNE AUDYTY ENERGETYCZNE

Między 11 lutym a 31 sierpnia 2016 r. sporządzono audyty energetyczne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli wnioski do 24.08. br. w ramach pierwszego i drugiego programu.

ZAPISY NA PIERWSZY PROGRAM TRWAJĄ

Jednocześnie informujemy, iż trwa jeszcze nabór na program pierwszy dotyczący termoizolacji budynków indywidualnych. Wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby, które planują wykonać docieplenia budynków (docieplenia ścian, dachu/stropodachu, wymiany okien).

Program realizowany będzie poprzez:

a) docieplenie ścian – dofinansowanie max. 16 000 zł,

b) docieplenie stropów lub dachów – dotacja max. 9 600 zł,

c) wymianę okien – dotacja max. 14 400 zł.

Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy właściciel nieruchomości:

• posiada w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii)

• lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe (co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem np. protokołem likwidacji, kartą przekazania odpadu)

i zobliguje się do instalacji kotła gazowego lub na biomasę w ramach drugiego projektu, o którym mowa poniżej lub instalację przeprowadzi samodzielnie na własny koszt w ciągu 1 roku od daty zakończenia termomodernizacji.

Lista wykonawców termomodernizacji

źródło: www.psary.pl

Partnerzy