Siewierz – Rozpoczęły się spotkania „Brynica to nie granica”

13.10.2016, 23:01

W dniu 3 października br. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem spotkania było przedstawienie głównych zasad organizacji konkursów, które Lokalna Grupa Działania planuje ogłosić w najbliższym czasie, czyli dotyczące Budowy i remontu obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz inkubatorów produktu lokalnego. Pracownicy biura, którzy pełnią funkcję specjalistów ds. projektów przedstawili cele, kryteria, sposoby realizacji oraz procedury naboru wniosków.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Kolejne spotkania informacyjne odbędą się w pozostałych gminach należących do obszaru działania LGD, czyli w Ożarowicach, Mierzęcicach, Woźnikach, Bobrownikach, Psarach oraz w Świerklańcu.

Partnerzy