BOBROWNIKI – Gmina podpisała umowy na 18 mln dofinansowania

31.10.2016, 14:33

Po raz kolejny rok 2016 okazał się dla Gminy Bobrowniki wyjątkowy. Już dzisiaj wiemy, że to właśnie wy tym roku padnie rekord pozyskanego dofinansowania zewnętrznego na finansowanie zadań inwestycyjnych. Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Wójt Gminy Bobrowniki zapoznał Radnych z efektami pracy jednostki, którą kieruje przedstawiając podsumowanie tegorocznych starań gminy o środki zewnętrzne. Niemal na wszystkie z przedstawionych inwestycji Gmina podpisała już umowy z Instytucjami dotującymi.
Imponująca kwota blisko 18 milionów złotych wejdzie do budżetu gminy w postaci refundacji bądź zaliczek najpóźniej w 2017 roku.
W prezentacji nie zostały ujęte wnioski złożone po pozytywnej ocenie formalnej, a na chwilę obecną w trakcie oceny znajduje się jeszcze kilka wniosków na kwotę łączną ponad 5 mln. zł. dotacji.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją :
http://www.bobrowniki.pl/Prezentacja_sesja.pdf

 

źródło: www.bobrowniki.pl

Partnerzy