ZAWIERCIE – Zmarł Janusz Kopeć

21.12.2016, 18:45

Zmarł Janusz Kopeć – wieloletni dyrektor szkół i pierwszy dyrektor MOK.

Pogrzeb śp. Janusza Kopcia odbędzie się 22 grudnia br. w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Zawierciu o godz. 14:00.

Rodzinie wyrazy współczucia z powodu śmierci śp. Janusza Kopcia składa Prezydent Miasta Zawiercie wraz z zastępcami oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi.

Janusz Kopeć urodził się 19 grudnia 1939 roku w Zawierciu. Po uzyskaniu .matury w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu podjął studia filologiczne w Studium Nauczycielskim w Częstochowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął 1960 r. W okresie do 1970 pracował jako nauczyciel w szkolnictwie podstawowym (Wysoka, Łazy) i średnim w Zawierciu. Szybko dał się poznać jako nie tylko doskonały nauczyciel, ale nade wszystko ówczesne władze oświatowe dostrzegły w nim znakomitego organizatora i zarządzającego placówkami szkolnymi.

Już w latach 1962 –1964 od podstaw tworzy Powiatowy Ośrodek Metodyczny w Zawierciu, pełnił w nim funkcję kierownika oraz instruktora Ogniska Metodycznego Języka Polskiego. Z zaledwie czteroletnim doświadczeniem zawodowym powierzono mu w 1964 r. kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu. Równolegle z pracą zawodową, drugą płaszczyzną jego zainteresowania staje się działalność artystyczna z uzdolnioną grupą dzieci – powstaje roku szkolnym 1965/66 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka zespół śpiewaczy „Violinek”, który przeradza się później w Międzyszkolny Zespół Pieśni Tańca. W 1970 r. powołany zostaje na stanowisko Kierownika Wydziału Kultury dla miasta i powiatu Zawierciańskiego.

W 1976 roku powtórnie powraca do szkolnictwa, organizuje Miejski Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół i przez trzy lata pełni w nim funkcję dyrektora Zespołu. W latach 1978-1979 zostaje pierwszym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, organizuje i wyposaża go, zatrudnia instruktorów kulturalnych, przygotowuje placówkę, wybudowaną z inicjatywy społecznej mieszkańców Zawiercia, do rozpoczęcia pracy.

W 1979 r. powołany zostaje przez Radę Miasta i Gminy Ogrodzieniec na stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec, funkcję tę pełni do 1987 r.

Od 1987 r. do odejścia na emeryturę pracuje jako dyrektor, a potem nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Zawierciu. Po odejściu z tej placówki jako emeryt podejmuje pracę w bankowości, najpierw w latach 1999 – 2004 r. jako Kierownik Zespołu Windykacji GBG S.A. Oddział Będzin, następnie w okresie 2004 – 2006 r. kieruje Zespołem Windykacji Kredytów Instytucjonalnych w Departamencie Windykacji w Centrali Getin Bank S.A. Katowice. Po odejściu z banku na emeryturę sprawuje obsługę prawną i organizacyjną Biura Senatora RP Tadeusza Wnuka w Sosnowcu do zakończenia kadencji senatorskiej.

W latach 1964 – 1969 czynnie działa w Towarzystwie Krzewienia Kultury – piastował stanowisko wiceprzewodniczącego, a następnie działał w Towarzystwie Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Współdziałał z Katowickim Towarzystwem Społeczno–Kulturalnym. Był wraz z prof. dr hab. Adolfem Dygaczem współtwórcą Śląskiego Towarzystwa Folklorystycznego.

16 marca br. Janusz Kopeć wygłosił wykład w Galerii Muzealnej Leszka Dutki – w ramach Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji na temat życia kulturalnego miasta w ubiegłym stuleciu.

 

Partnerzy