ZAWIERCIE – To był dobry rok dla naszego szpitala

27.12.2016, 20:44

To był udany rok

Kończący się rok był dla naszego szpitala udany, zwłaszcza w aspekcie modernizacyjnym. Ukoronowaniem całorocznych działań zmierzających do poprawy warunków leczenia jest pojawienie się na Oddziale Chorób Wewnętrznych nowego sprzętu medycznego. W ostatnich tygodniach grudnia trafiło tam sześć kardiomonitorów hemodynamicznych wraz z akcesoriami oraz centrala do intensywnego nadzoru pacjentów. Koszt tego wyposażenia wyniósł 70 tys. zł, przy czym jego zakup w znacznej części (59 500 zł) sfinansowany został dotacją z Ministerstwa Zdrowia (w ramach programu POLKARD). Udział szpitala to 10 559,60 zł. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne dwanaście miesięcy będą dla zawierciańskiej lecznicy równie owocne.

Partnerzy