Zachodnia obwodnica Zawiercia jest już gotowa

22.12.2020, 8:40

Zakończyła się już budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Zawiercia. – To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w powiecie zawierciańskim – mówi Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Ostatni etap polegał na budowie ronda przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Inwestycja była możliwa, dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Przetarg wygrała firma Tranzit. Rondo połączyło nową drogę z drogą wojewódzką nr 796. Ostatecznie dofinansowanie z FDS wyniosło ponad 1 mln zł, a do tego pozyskaliśmy jeszcze środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pokryły one wkład własny w wysokości ponad 1 mln 289 tys. zł).

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla przeczytała list od Marszałka Województwa Jakuba Chełstowskiego: – W kończącym się roku i bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia, mamy przyjemność uczestniczyć w ważnym wydarzeniu. Wszyscy wiemy, jak istotne są inwestycje w lokalną infrastrukturę drogową. Determinują one właściwe funkcjonowanie społeczności poszczególnych miast, gospodarki oraz turystyki. Nowe trasy to także korzyści ekologiczne, jednakże decyzje, które dotyczą ich zaplanowania oraz wykonania często są skomplikowane, a sama realizacja jest procesem trudnym i bardzo czasochłonnym. Wiedzą o tym wszyscy, którzy byli zaangażowani w finalizację zachodniej obwodnicy Zawiercia.
Radna dodała także, że wszystkie podmioty, które zostały zaangażowane w inwestycję, mogą dziś świętować sukces.
Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, podziękował Prezydentowi Łukaszowi Konarskiemu oraz zawierciańskim samorządowcom za podjęcie trudu zaprojektowania i wybudowania ronda na drodze wojewódzkiej. Prezydent zwrócił natomiast uwagę na to, że to zwieńczenie działań prowadzonych od wielu lat.

– Dziś oddajemy ostatni element zachodniej obwodnicy Zawiercia, czyli rondo przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Tak naprawdę sama koncepcja pojawiła się jeszcze w 2006 roku. Budowa ronda przy Hotelu Villa Verde (pierwszy odcinek) rozpoczęła się w 2011 roku. Przez te lata wszyscy Prezydenci Miasta systematycznie budowali z roku na rok tę obwodnicę – mówił w trakcie uroczystości Prezydent Miasta Łukasz Konarski. Dodał, że cała budowa kosztowała około 34 mln zł, z czego 12 mln zł udało się pozyskać z innych źródeł.

W otwarciu wzięli udział także m.in.: Zastępcy Prezydenta Miasta Małgorzata Benc i Justyna Miszczyk, przedstawiciele wykonawcy oraz Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM.
Obwodnica pozwoli na bezpieczny dojazd ciężarówek do terenów inwestycyjnych i wpłynie na zmniejszenie ruchu m.in. w Zawierciu-Marciszowie. Jak podkreślali uczestnicy uroczystości, przedsięwzięcie jest bardzo istotne dla potencjalnych inwestorów, którzy zdecydują się wybudować w naszym mieście kolejne zakłady produkcyjne. Na tym nie koniec pozytywnych informacji. Dodatkowo gmina wykonała drogę od ronda przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do wjazdu na tereny przemysłowe (koszt blisko 536 tys. zł). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło blisko 500 tys. zł. Od dziś możliwy jest także przejazd od ronda na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej do ronda na ul. Wojska Polskiego. Początek zachodniej obwodnicy to rondo przy Hotelu Villa Verde. Obwodnicą przejedziemy także przez tereny Strefy Aktywności Gospodarczej.

Patryk Drabek
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu

Partnerzy