ZAWIERCIE – Rusza kwalifikacja wojskowa

29.01.2017, 19:33

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego przeprowadzana będzie od 30 stycznia do 28 lutego br. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 17.00 w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu przy ulicy Żabiej 19 b. Mężczyźni z Zawiercia mają wyznaczony termin stawienia się do kwalifikacji w dniach od 30 stycznia do 7 lutego br.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: mężczyzn urodzonych w 1998 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub  kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji po raz pierwszy mają obowiązek przedstawić: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną – w przypadku leczonej lub przebytej choroby oraz aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.

Osoba,  która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Zawiercie.

źródło: www.zawiercie.eu

Partnerzy