ZAWIERCIE – Dofinansowanie na usunięcie azbestu

13.02.2017, 16:39

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane zebraniem z nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie wyrobów zawierających azbest zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.

Wniosek należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. Wzór wniosku dostępny w załączeniu.

Wnioski będą podstawą do złożenia dokumentacji przez Gminę Zawiercie do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W przypadku, gdy Gmina Zawiercie nie zostanie zakwalifikowana do Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

źródło: www.zawiercie.eu

Partnerzy