Zakończono remont Ulicy Młyńskiej w Siewierzu

27.11.2017, 8:23

W dniu 21 listopada 2017 r. dokonano odbioru przebudowanej drogi gminnej na ulicy Młyńskiej w Siewierzu. Zakres wykonanego zadania obejmował w szczególności uregulowanie szerokości jezdni, sfrezowanie zniszczonej nawierzchni na całej długości jezdni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo-betonowej, wykonanie podbudowy poszerzeń jezdni, wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego i inne prace towarzyszące. Wartość robót budowlanych wyniosła 610 065,25 zł. Wykonawcą inwestycji było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Katowic.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy