REGION – Gajówka „Psiarskie” i pomnik „Hardego”

25.06.2019, 15:48


Na terenie Nadleśnictwa Olkusz w Leśnictwie Smoleń znajduje się Miejsce Pamięci Narodowej związane z odziałem partyzanckiego batalionu „Surowiec” .
To miejsce jest o tyle szczególne, że od tamtego czasu zachowało się wiele reliktów świadczących o funkcjonującym tu w 1944 roku obozie.

Gerard Woźnica „Hardy” będący dowódcą batalionu „Surowiec” urodził się grudniu 1917 roku w Jankowicach koło Rybnika. Pochodził z rodziny o patriotycznych korzeniach.
Ostatni etap działalności partyzantów hardego datuje się na rok 1945.

Partnerzy