BOBROWNIKI – Wójt z absolutorium, ale bez wotum zaufania

28.06.2019, 12:50


Po ponad 5 godzinach zakończyła się X sesja Rady Gminy Bobrowniki, na której radni decydowali o udzieleniu Pani wójt wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Dlaczego choć radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium byli podzieleni w przypadku głosowania nad wotum zaufania? Aż 6 z 12 obecnych na sesji samorządowców wstrzymało się od głosu.

Czy brak zaufania, pomimo licznych sukcesów gminy to dobre wytłumaczenie? Wśród radnych, którzy głosowali za przyjęciem uchwały, były przecież osoby niezgadzające się w każdej kwestii z Panią wójt.

Wynik głosowania świadczy o tym, ze radni są przeciwni rozwojowi gminy. Wotum zaufania nie jest kwestia zaufania do Wójta, tylko podsumowaniem pracy samorządu w roku poprzednim. Dyskusja na temat raportu o stanie gmin, która rozgorzała przed głosowaniem obfitowała w liczne pytania i uwagi radnych. Wiele miłych słów popłynęło z ust mieszkańców gminy.

To właśnie mieszkańcy obdarzyli Małgorzatę Bednarek największym zaufaniem decydując w wyborach, że to ona będzie najlepiej kierować gminą, w której żyją. Ich poparcie to największy sukces jaki może osiągnąć włodarz gminy.

Partnerzy