SIEWIERZ – Jak władze dbają o bezpieczeństwo w gminie?

06.08.2019, 11:51

Każdego dnia nad naszym bezpieczeństwem czuwa sztab ludzi, policjanci, strażacy są gotowi by nieść nam pomoc. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia jakie służby mundurowe otrzymują od państwa lub samorządów. W ostatnim czasie gmina Siewierz przeznaczyła środki na zakup nowego radiowozu.

Bezpieczeństwo w gminie to również funkcjonowanie Ochotniczych straży pożarnych, to właśnie strażacy ochotnicy są niejednokrotnie pierwsi na miejscu zdarzenia. Ochotnicze straże pożarne działają w Siewierzu bardzo prężnie, tematem ochrony przeciwpożarowej interesuje się również młodzież.

Władze Siewierza podejmują również działania mające zapewnić bezpieczeństwo na drogach . To czy jesteśmy bezpieczni na drodze w dużej mierze zależy również od stanu dróg, dlatego gmina nieustannie modernizuje kolejne ciągi komunikacyjne.

Partnerzy