SIEWIERZ – Rolnicy świętowali w Leśniakach

29.08.2019, 15:15


Zwyczaj uroczystych dożynek jako podziękowania za zbiory i urodzaj ze względu na wieloletnie tradycje rolnicze ziemi siewierskiej jest w gminie szczególnym wydarzeniem. Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów było sołectwo Leśniaki. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji rolników. Następnie burmistrz dokonał oficjalnego otwarcia dożynek.
Ważnym punktem programu był obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach i przekazanie na ręce władz Siewierza bochenka chleba wypieczonego z tegorocznego ziarna.

Podczas uroczystości odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowano osoby zasłużone w gminie dla rolnictwa. Nagrodzono również twórców pięknych wieńców dożynkowych W części artystycznej o dobre nastroje uczestników dożynek zadbały Koła Gospodyń Wiejskich z całej gminy, Chór Męski z Żelisławic, Karina Sornik, Monika Korpusik oraz Kapela Jurajska z Rzędkowic. Gwiazdą dożynkowego wieczoru był Krzysztof Respondek.

Partnerzy