MYSZKÓW – 8 projektów powalczy w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego

03.09.2019, 15:10

W dniach od 2 do 9 października odbędzie się głosowanie w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego w Myszkowie. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na jeden z ośmiu projektów.

FOT: UM w Myszkowie

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego wraz z wydziałami Urzędu Miasta przeanalizował i zweryfikował wszystkie zgłoszone projekty wraz z ich uzupełnieniami. Z 9 zgłoszonych przez mieszkańców Myszkowa wniosków, 8 zostało pozytywnie zaopiniowane, 1 wniosek odrzucono.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

V edycja Budżetu Partycypacyjnego przynosi ze sobą zmiany. Magistrat wsłuchując się w sugestie i uwagi mieszkańców dokonał kilku zmian w stosunku do poprzednich edycji, między innymi zlikwidowany został przydział kwoty do dzielnic.

Teraz głosujemy na wybrany projekt dla miasta bez podziału na dzielnice. Wygrywają projekty z największa liczbą głosów. Ustalony limit 1.350.000,00 zł dotyczy górnej granicznej puli na wszystkie projekty.

– wyjaśnia magistrat.

Listę projektów, na które będzie można głosować znajdziecie (TUTAJ)

GŁOSOWANIE:

Do udziału w głosowaniu mają prawo mieszkańcy miasta Myszkowa. Głosowanie odbędzie się w dniach 2-9 października 2019 r. Każdy mieszkaniec ma prawo głosować na wybrany projekt. W głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie.

Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://www.twojbudzet.miastomyszkow.pl. W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy podają swoje dane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu, na który zostanie wysłane hasło jednorazowe celem weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu. Hasło jednorazowe wysłane na numer telefonu może być wykorzystane tylko raz. Na pojedynczy numer telefonu może zostać wysłane maksymalnie 5 haseł jednorazowych.

W dniach głosowania w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie w godzinach pracy urzędu udostępnione zostanie dodatkowe publiczne miejsce wyposażone w środki techniczne umożliwiające oddanie głosu.

– czytamy na stronie UM w Myszkowie.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy