MYSZKÓW – 8 projektów powalczy w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego

03.09.2019, 15:10

W dniach od 2 do 9 października odbędzie się głosowanie w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego w Myszkowie. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na jeden z ośmiu projektów.

FOT: UM w Myszkowie

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego wraz z wydziałami Urzędu Miasta przeanalizował i zweryfikował wszystkie zgłoszone projekty wraz z ich uzupełnieniami. Z 9 zgłoszonych przez mieszkańców Myszkowa wniosków, 8 zostało pozytywnie zaopiniowane, 1 wniosek odrzucono.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

V edycja Budżetu Partycypacyjnego przynosi ze sobą zmiany. Magistrat wsłuchując się w sugestie i uwagi mieszkańców dokonał kilku zmian w stosunku do poprzednich edycji, między innymi zlikwidowany został przydział kwoty do dzielnic.

Teraz głosujemy na wybrany projekt dla miasta bez podziału na dzielnice. Wygrywają projekty z największa liczbą głosów. Ustalony limit 1.350.000,00 zł dotyczy górnej granicznej puli na wszystkie projekty.

– wyjaśnia magistrat.

Listę projektów, na które będzie można głosować znajdziecie (TUTAJ)

GŁOSOWANIE:

Do udziału w głosowaniu mają prawo mieszkańcy miasta Myszkowa. Głosowanie odbędzie się w dniach 2-9 października 2019 r. Każdy mieszkaniec ma prawo głosować na wybrany projekt. W głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie.

Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://www.twojbudzet.miastomyszkow.pl. W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy podają swoje dane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu, na który zostanie wysłane hasło jednorazowe celem weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu. Hasło jednorazowe wysłane na numer telefonu może być wykorzystane tylko raz. Na pojedynczy numer telefonu może zostać wysłane maksymalnie 5 haseł jednorazowych.

W dniach głosowania w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie w godzinach pracy urzędu udostępnione zostanie dodatkowe publiczne miejsce wyposażone w środki techniczne umożliwiające oddanie głosu.

– czytamy na stronie UM w Myszkowie.

Partnerzy