REGION – Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

12.02.2020, 9:50

3 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa na terenie województwa śląskiego, która potrwa do 30 kwietnia 2020 roku. Dotyczy ona m.in. mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Cele przeprowadzenia kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, które w tym roku powinny stawić się na kwalifikację wojskową zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego przygotowanego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, który w prosty sposób przekazuje rzetelne informacje o procedurze przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Video: YouTube / Warszawa

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

-Mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

-Mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

-zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

-zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

-Kobiety urodzone w latach 1996 –2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

-Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu będzińskiego kwalifikacja będzie prowadzona od 11 lutego do 6 marca 2020 r. Termin kwalifikacji wojskowej dla osób zamieszkujących na obszarze Miasta i Gminy Siewierz to 26 i 27 lutego 2020 r. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców powiatu będzińskiego  będzie budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, ul. Promyka 26 (wejście od ul. Kopernika).

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu zawierciańskiego przeprowadzona zostanie w Zespole Szkół i Placówek im. Hugo Kołłątaja w Zawierciu przy ulicy Miodowej nr 1 w terminie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Dla powiatu myszkowskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona od 02.03 – 18.03.2020 r. w godzinach: 09.00 – 16.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie znajdującego się przy ul. Puławskiego 6.

Fot: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie

Partnerzy