REGION – Są dwie wizje Polski, jedna pisowska a druga lewicowa – mówi Włodzimierz Czarzasty

09.10.2019, 15:32

Na kilka dni przed wyborami Włodzimierz Czarzasty, startujący w wyborach parlamentarnych z okręgu sosnowieckiego zaprosił do Będzina dziennikarzy z regionu. Rozmowę z przedstawicielami mediów przewodniczący SLD rozpoczął od wyjaśnienia po raz kolejny dlaczego startuje z okręgu 32, a nie w Warszawie.

Włodzimierz Czarzasty otwarcie przyznaje, że choć uczy się dopiero regionu, z którego startuje i poznaje jego problemy to będzie skutecznie działał na rzecz 32 okręgu. Podczas spotkania przedstawiciel Lewicy poruszył m.in. tematy stanu polskiej służby zdrowia, związków partnerskich, czy stosunków miedzy państwem i kościołem.

O tym jakie ugrupowania zasiądą w polskim parlamencie i kto będzie rządził w naszym kraju zdecydujemy już 13 października. W niedziele wypełnijmy swój obowiązek obywatelski i pójdźmy do urn.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy