ZAWIERCIE – Sesja Rady Powiatu w sprawie kopalni, głos zabiorą też mieszkańcy

15.10.2019, 10:16

W ubiegłym tygodniu grupa radnych z Koalicji Obywatelskiej oraz komitetu Zdrowy Powiat-Zdrowa Gmina złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie kopalni. Posiedzenie rady odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku o godz. 18.30 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, sala nr 317 (III piętro).

Zgodnie z porządkiem obrad na sesji procedowania będzie uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planu budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego. Z uwagi na fakt, że temat potencjalnej budowy kopalni ma duże znaczenie dla społeczności lokalnej Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Benc zaprasza mieszkańców do udziału w sesji.

Ze względów organizacyjnych ustalone zostały następujące zasady udziału mieszkańców powiatu w dyskusji nad ujętym w porządku obrad projektem uchwały:

1) liczba mieszkańców mogących zabrać głos w dyskusji wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby;

2) mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji, proszeni są o złożenie zgłoszenia w Biurze Rady Powiatu (mieszczącym się Starostwie Powiatowym w Zawierciu, pok. 221 – II piętro) najpóźniej w dniu sesji do godz. 18.00.

3) mieszkańcy będą uczestniczyć w dyskusji po udzieleniu głosu przez Przewodniczącą Rady Powiatu w kolejności zgłoszeń. Wystąpienie może trwać do 5 minut, wypowiedź od vocem do 1 minuty (czas trwania wystąpienia określony został na podstawie przepisów Statutu Powiatu Zawierciańskiego dotyczących wystąpień radnych).

Partnerzy