REGION – Znamy wykonawce obwodnicy Poręby i Zawiercia

22.10.2019, 15:50

Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner)przedstawiło najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokumentacja przetargowa trafi teraz do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego.

Inwestycja będzie kosztować ok. 414,7 mln zł. Przypomnijmy, że to kolejny przetarg na budowę obwodnicy pomiędzy miastami powiatu zawierciańskiego, wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione ponieważ przedstawione oferty przekraczały kwotę jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tej inwestycji.

W nowym przetargu realizacja 24-kilometrowej obwodnicy została podzielona na dwie części.

Odcinek Siewierz – Zawiercie Kromołów (o długości ok. 16,7 km) będzie realizowany w formule „Projektuj i buduj”, a odcinek Kromołów – Żerkowice (o długości 7,7 km) zostanie zrealizowany z systemie tradycyjnym (Buduj) – trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu na opracowanie projektu. Obwodnica Poręby i Zawiercia pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. DK78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.
-czytamy na stronie GDDKiA

Obwodnica to inwestycja, na którą mieszkańcy Poręby i Zawiercia czekają od lat. Realizacja zadania umożliwi odciążyć śródmieścia i zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych.

Partnerzy