ZAWIERCIE – Radni zlikwidowali Młodzieżową Radę Miasta

31.10.2019, 12:31

Środowa Sesja Rady Miejskiej w Zawierciu z pewnością przejdzie do historii jako jedna z dłuższych i wyjątkowo burzliwych. Na trwającym ponad 9 godzin posiedzeniu najwięcej emocji wzbudziła kwestia uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Pomimo wielu argumentów przeciwko rozwiązaniu MRM, radni zdecydowali inaczej. 

Fot: Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie/Facebook

Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie została powołana w 2015 roku, od tamtego czasu młodzi ludzie stanowili organ doradczy i konsultacyjny dla miejskich radnych. Skąd pomysł, żeby zlikwidować w mieście MRM? Zdaniem grupy radnych  uchwała, na mocy której MRM powstała jest wadliwa.

Wcale nie chodzi nam o ograniczenie współpracy, ale w 2015 roku uchwała podjęta przez RM jest obarczona wadą, ponieważ nie zaistniała podstawowa przesłanka do tego, by ta uchwała została podjęta. Chodzi o wniosek zainteresowanych środowisk. W tym uzasadnieniu nie ma mowy o tym, że Rada Miejska kończy współpracę z młodzieżą. Jest coś dokładnie odwrotnego. Są wskazane inne, dodatkowe, szersze możliwości zaangażowania większej grupy młodzieży do współpracy z urzędem, z radą. To może być wolontariat, to może być także współpraca z samorządami uczniowskimi, które są w każdej szkole i wtedy grupa młodzieży współpracującej i wspierającej się wzajemnie jest szersza. Młodzież, która nie została wybrana do MRM również powinna mieć możliwość i instrumenty do tego, aby korzystać i współpracować z radą i prezydentem.

– mówiła Beata Chawuła, przewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu.

Innego zdania byli: mecenas Wojciech Berendowicz oraz zaproszony na sesję Poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek. Przeciwny rozwiązaniu Młodzieżowej Rady Miasta był także prezydent Łukasz Konarski.

Z przykrością odbieram to, co dzieje się w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta. Z przykrością odbierałem też to, co się działo w sprawie samorządów osiedlowych. Z niepokojem przyglądam się temu, co Państwo robią.

– mówił Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Takiej decyzji nie można zaakceptować i przejść obok niej obojętnie. Dziś podczas wielogodzinnej sesji Rady Miasta Zawiercie wyraziłem swój sprzeciw wobec takich działań. Radni miejscy nie przedstawili żadnego istotnego argumentu, który miałby przemawiać za likwidacją Młodzieżowej Rady Miasta. Posłużyli się jedynie argumentem siły. Próby ograniczania aktywności obywatelskiej mieszkańców, niezależnie od ich wieku, uznaję za przejaw skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania, w naszej wciąż młodej demokracji. Wszystkie siły polityczne powinny wyciągnąć wnioski z dzisiejszej decyzji zawierciańskich radnych. Naszym zadaniem jest wspieranie, aktywizowanie, zachęcanie do aktywności młodych ludzi, a nie likwidowanie tworu, który ma temu służyć.

-komentował po sesji Mateusz Bochenek, poseł na Sejm RP

Za podjęciem uchwały o likwidacji głosowali: Beata Chawuła, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Witold Grim, Joanna Janik Jaworska, Ewa Mićka, Michał Myszkowski, Henryk Mól, Paulina Pietras, Damian Świderski.

Swój sprzeciw w związku z likwidacją Młodzieżowej Rady Miasta wyraziła Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Organizacja jeszcze przed środową sesją wystosowała list do Przewodniczącej Rady Miejskiej. W dokumencie czytamy, że PROM, jako instytucja stojąca na straży prawa młodych ludzi do partycypacji w życiu publicznym, pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec planów likwidacji Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie bowiem decyzja prowadziłaby do pozbawienia młodych mieszkańców gminy możliwości zabierania głosu w formie, którą wprost przewiduje ustawa o samorządzie gminnym.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych skomentowała ponadto na swoim Facebooku wynik głosowania, na mocy którego MRM w Zawierciu została rozwiązana.

Argumentację stojącą za tym wynikiem głosowania trudno nawet skomentować – dyskusje były prowadzone w sposób, w którym ciężko doszukiwać się jakiejkolwiek logiki. Niektórych radnych nie interesowały nawet przywoływane opinie prawne… Bardzo zmartwiły nas też protekcjonalne, tokenistyczne komentarze części radnych, jak choćby odwołanie do roli rodzicielskiej i komentarz „mój syn tez czasem nie rozumie moich decyzji, ale potem wie, ze miałam rację”… Szanowni Państwo Radni, nie jesteście rodzicami Młodzieżowych Radnych. MRM ma wobec Was charakter konsultacyjny, doradczy, a zatem podstawą współpracy w tym charakterze jest wzajemny szacunek i podmiotowe traktowanie, którego w tonie wypowiedzi części radnych niestety wyraźnie brakuje. To przegrana bitwa, ale jeszcze nie wojna. Jesteśmy i będziemy z Wami.

– czytamy we wpisie.

Poniżej publikujemy pełną treść pisma, które 29.10 przesłała Polska Rada Organizacji Młodzieżowych do Beaty Chawuły, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zawierciu.

 

Partnerzy