REGION – Rekordowy spadek bezrobocia w powiecie będzińskim. Jak jest w innych powiatach?

06.11.2019, 15:02

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie odnotował rekordowy spadek bezrobocia na przestrzeni ośmiu miesięcy. Od stycznia do września br. stopa bezrobocia obniżyła się z 8,2% do poziomu 5,7%. To spadek o 2,5 punktu procentowego. Jak sytuacja wygląda w powiatach: myszkowskim i zawierciańskim? 

FOT: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Na terenie całego województwa odnotowuje się spadek bezrobocia. Wynik osiągnięty w powiecie będzińskim to największa dynamika spadkowa zarejestrowana we wszystkich powiatach na terenie całego Śląska. Jeszcze w styczniu 2019 w PUP w Będzinie zarejestrowanych było 3967, we wrześniu liczna ta wynosiła już 2615.

W przypadku powiatu myszkowskiego w styczniu w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 1778, do września liczba bezrobotnych spadła do 1369 i na chwilę obecną stopa bezrobocia  w powiecie wynosi (w oparciu o dane z września) 5,2%. W powiecie zawierciańskim w styczniu 2019 zarejestrowanych było 3173, do września liczba ta spadła do 2478. Aktualna stopa bezrobocia w powiecie (w oparciu o dane z września) wynosi 6,1 %.

Partnerzy