MIERZĘCICE – Jesienne inwestycje w gminie

07.11.2019, 9:01Lato upłynęło w Mierzęcicach pod znakiem licznych inwestycji, nie inaczej jest jesienią. W gminie intensywnie realizowane są zadania, które mają poprawić jakość życia mieszkańców. W ostatnim czasie za kwotę ponad 166 tysięcy złoty ocieplona została remiza OSP w Przeczycach. Nową elewację zyskały także Szkoły w Boguchwałowicach i Topoworowcach. W obu placówkach wymieniona także instalację grzewcza. Koszt tych dwóch inwestycji to ponad 690 tysięcy złotych. Ostatni budynek, który zostanie poddany termomodernizacji to remiza OSP w Boguchwałowicach. Prace już ruszyły, koszt inwestycji to ponad 150 tysięcy złotych.

Na finiszu są prace związane z budową filii biblioteki na osiedlu w Mierzęcicach. Nieopodal gmachu nowej książnicy pojawiła się tężnia solankowa, dzięki której mieszkańcy mogą skorzystać ze zdrowotnych właściwości solanki. W ramach inwestycji zmienił się także teren wokół tężni, pojawiły się nowe ławki, chodnik oraz kosze na śmieci. Ponadto za kwotę 75 tysięcy w Szkole Podstawowej nr 2 doposażono salę fizyczno-chemiczną.

Inwestycje prowadzone są równie na drogach gminnych, w ostatnim czasie zakończono remont zatoki autobusowej w Najdziszowie oraz remont drogi Dalekiej w Sadowiu wraz z przebudową pętli autobusowej. W gminie funkcjonuje już pełni miejski monitoring, ta inwestycja znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Dobiega końca realizacja programu związanego z usuwaniem azbestowych poszyć dachowych. Ponadto rusza kolejny nabór, w którym mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii.

Dzięki ciężkiej pracy mierzęcickiego samorządu gmina zmienia się na lepsze. Realizacja tak wielu, różnych inwestycji przyczynia się nie tylko do poprawy życia mieszkańców, ale sprawia także że Mierzęcice stają się piękniejsze.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy