REGION – Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne

22.01.2020, 12:43

Od 22 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza ciągły nabór wniosków na organizację staży oraz na organizację prac interwencyjnych. Nabór będzie prowadzony aż do wyczerpania środków na ww. cel. Osoby chcące podjąć staż lub prace interwencyjne będą musiały spełnić kryteria wskazane w ogłoszeniu.

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w oparciu o Regulamin w sprawie organizacji staży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie. W przypadku wyczerpania środków na finansowanie umów w sprawie zorganizowania stażu, stosowna informacja zostanie opublikowana w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej.

-wyjaśnia Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie.

 

Wniosek o staż oraz na organizację prac interwencyjnych mogą złożyć osoby, które:

-nie ukończyły 30 roku życia,

-nie pracują,

-nie kształcą się,

-nie szkolą się,

oraz osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

-osoby powyżej 50 roku życia,

-kobiety,

-osoby niepełnosprawne,

-osoby trwale bezrobotne,

-osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Wszelkie niezbędne formularze i dokumenty dotyczące stażu dostępne są  tutaj

Wszelkie niezbędne formularze i dokumenty dotyczące prac interwencyjnych dostępne są tutaj 

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy