REGION – Płatne parkingi przy marketach

22.01.2020, 12:27

Era darmowych parkingów przy marketach powoli się kończy. Coraz więcej sklepów decyduje się na wprowadzenie opłat za parkingi przy sklepach. Czy taki proceder jest zgodny z prawem? 

Płatnych parkingów przy marketach stale przybywa więc konieczne jest sprawdzanie, czy parking przy sklepie, w którym regularnie robimy zakupy nagle nie stał się parkingiem płatnym. Kierowca wjeżdżając na taki parking powinien dokładnie zapoznać się z treścią zamieszczoną na tablicach informacyjnych i przeczytać regulamin parkingu, który zwykle zobowiązuje do pobrania biletu parkingowego, który umieszczamy za oknem pojazdu i określa czas bezpłatnego parkowania.

Uważajmy na wysokie kary za brak biletu i parkowanie niezgodne z regulaminem. Brak ważnego biletu może kosztować od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych, dlatego  temat ten budzi tak wiele kontrowersji. Jak wyjaśnia Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Będzinie:

Właściciel ma prawo do tego, aby uregulować sposób korzystania z jego prywatnego terenu oraz ustalić odpłatność z tego tytułu. Nie oznacza to jednak dowolności w tym zakresie oraz nie zawsze działanie właściciela lub zarządcy terenu będzie działaniem zgodnym z prawem. Informacja o zasadach korzystania z parkingu, w tym o poborze i wysokości opłat, powinna być umieszczona w miejscu widocznym, dostępnym dla każdej osoby korzystającej tak, aby można było się z nimi z łatwością zapoznać. Określone zasady korzystania z parkingu muszą być jednoznaczne i niewprowadzające w błąd, powinny również określać zasady postępowania reklamacyjnego. Jeżeli wjeżdżając na parking mogliśmy z łatwością zauważyć tablicę z informacją o tym, że jest on płatny, chcąc z niego skorzystać godzimy się na wprowadzone w regulaminie zasady i powinniśmy ich przestrzegać.

Maria Hudzik, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Pamiętajmy, że niedozwoloną praktyką godzącą w interesy konsumentów może być brak informacji o cenie, zatajenie tej informacji, umieszczenie jej w miejscu niewidocznym lub wprowadzenie konsumentów w błąd co do wysokości opłaty. Prywatne osoby nie mają też prawa zakładać blokad na koła i żądać pieniędzy za ich zdjęcie. Blokadę może założyć wyłącznie policja lub straż miejska. W takich przypadkach konsument może złożyć reklamację do sklepu albo przedsiębiorcy parkingowego (w zależności od tego, kto świadczy usługę parkingową).

 

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy