REGION – Rząd obiecuje 100 obwodnic do 2030 roku

10.02.2020, 13:30

Rząd ogłosił  rozpoczęcie programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych. Wartość inwestycji wstępnie oszacowano na 28 mld zł.  Nowa obietnica ma być realizowana w latach 2020-2030. Zobacz, które miejscowości w województwie śląskim zostały uwzględnione w planie budowy dróg. 

Celem programu związanego z budową setki obwodnic jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak zakłada rząd, trasy które powstaną będą posiadały najwyższe parametry techniczne i będą dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Budowa dróg będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na terenie województwa śląskiego w ramach rządowego programu powstanie pięć obwodnic, cztery z nich zostaną wybudowane w ciągu drogi krajowej nr 78, z czego trzy będą znajdować się w powiecie zawierciańskim.

Obwodnica Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78

 • Długość: 12,8 km;
 • Koszt: ok. 382,5 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Prace przygotowawcze dla zadania rozpoczęły się już wiele lat temu, w związku z czym inwestycja jest już częściowo przygotowana do realizacji i posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w programie 100 obwodnic umożliwi przyspieszenie realizacji zadania.
 • Data uzyskania DŚU: IV kw. 2012 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r.
 • Podpisanie umowy: 2023
 • Lata realizacji (budowy): 2023-2026
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniowych jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78 na odcinku od połączenia z A1 na wysokości Pyrzowic do Szczekocin i dalej do Goleniowych, zadanie przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północno–wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny.Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z S7 na wysokości Jędrzejowa.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78

 • Długość: 9,2 km;
 • Koszt: ok. 276 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Prace przygotowawcze dla zadania rozpoczęły się już wiele lat temu, w związku z czym inwestycja jest już częściowo przygotowana do realizacji i posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w programie 100 obwodnic umożliwi przyspieszenie realizacji zadania.
 • Data uzyskania DŚU: IV kw. 2012 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r.
 • Podpisanie umowy: 2023
 • Lata realizacji (budowy): 2023-2026
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Kroczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78 na odcinku od połączenia z A1 na wysokości Pyrzowic do Szczekocin, przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północno–wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny.Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z S7 na wysokości Jędrzejowa.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78

 • Długość: 2,2 km;
 • Koszt: ok. 66 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Prace przygotowawcze dla zadania rozpoczęły się już wiele lat temu, w związku z czym inwestycja jest już częściowo przygotowana do realizacji i posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w programie 100 obwodnic umożliwi przyspieszenie realizacji zadania.
 • Data uzyskania DŚU: IV kw. 2012 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r.
 • Podpisanie umowy: 2023
 • Lata realizacji (budowy): 2023-2026
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Pradeł jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78 na odcinku od połączenia z A1 na wysokości Pyrzowic do Szczekocin, przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północno–wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny.Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z S7 na wysokości Jędrzejowa.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

W naszym województwie powstanie także obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78.

Partnerzy