ZAWIERCIE – Czy była poseł Anna Nemś wróci do pracy w Urzędzie Miejskim?

12.02.2020, 15:26

Zgodnie z przepisami polskiego prawa po zakończonej kadencji, była poseł na Sejm RP Anna Nemś powinna wrócić do pracy w Urzędzie Miejskim w Zawierciu na tym samym lub równorzędnym pod względem płacowym stanowisku pracy. Przed objęciem poselskiego mandatu Anna Nemś pełniła funkcję wiceprezydenta. Urząd Miejski w Zawierciu zaproponował byłej posłance objęcie funkcji głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska UM w Zawierciu, bowiem aktualnie w strukturze magistratu nie ma stanowiska wiceprezydenta. Jak poinformował dziś UM w Zawierciu, Pani Anna Nemś nie zgodziła się na takie rozwiązanie i chce, by przywrócić ją na stanowisko wiceprezydent.

Fot: Facebook

Sytuacje, w których byłym posłom i senatorom po upływie kadencji oferowana jest praca na innym stanowisku, jednak z uposażeniem odpowiadającym wcześniejszym zarobkom należą do rzadkości. Przykładem skorzystania z takiego rozwiązania jest sprawa Leszka Piechoty, byłego senatora PiS i urlopowanego wiceprezydenta Katowic, który wrócił do pracy w Urzędzie Miasta, jednak na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Zarządzania Kryzysowego UM.

Jak poinformował UM w Zawierciu Pani Anna Nemś powinna podjąć pracę od środy 13 lutego lecz tego nie zrobiła. W piśmie skierowanym do Urzędu Miejskiego była posłanka zażądała, by przywrócić ją na stanowisko wiceprezydenta lub na stanowisko równorzędne.

Pani Anna Nemś nie wskazała jednak, że chodzi o to, by stanowisko było równorzędne pod względem płacowym. To, zgodnie z przepisami, zostało uwzględnione w propozycji, którą otrzymała.

– argumentuje magistrat.

W informacji jaką Urząd Miejski w Zawierciu zamieścił na swoim fanpagu na Facebooku znalazły się również powody, dla których Pani Annie Nemś zaproponowano inne stanowisko, niż to piastowane przed urlopem. Po pierwsze obecnie w strukturze UM w Zawierciu nie funkcjonuje stanowisko wiceprezydenta czy też zastępcy włodarza. Ponadto, jak czytamy w komunikacie urzędu:

Problemów z odpadami nie brakuje i liczymy na to, że Pani Anny Nemś, mając wieloletnie doświadczenie parlamentarne, pomoże w ich rozwiązaniu. Tym bardziej jako była Poseł na Sejm RP oraz wiceminister gospodarki. Główny problem to rosnące w całym kraju koszty gospodarki odpadami. Ogromny wpływ mają na to wzrastające ceny energii, paliwa oraz podwyższone opłaty środowiskowe. Wzrosły także koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W związku z tym stawki wzrastają w większości miast w naszym kraju. Te samorządy, które jeszcze ich nie podniosły, za moment to zrobią.

-wyjaśnia magistrat.

Urząd odniósł się również od kwestii zaufania,które jest podstawą w relacji wiceprezydenta z prezydentem.

Relacje wiceprezydenta z prezydentem opierają się na wzajemnym zaufaniu i to właśnie prezydent powołuje swoich zastępców. Trudno wyobrazić sobie sytuację, by ktoś próbował wymusić tak ważną decyzję na Prezydencie Miasta – napisali przedstawiciele UM w Zawierciu.

-czytam w informacji UM w Zawierciu.

Partnerzy