SIEWIERZ – Bank Życzliwych Serc otrzymał dofinansowanie

18.03.2020, 9:53

Bank Życzliwych Serc to wyjątkowe miejsce na mapie Siewierza, gdzie na znakomitą opiekę i pomoc mogą liczyć niepełnosprawne dzieci i młodzież. W ubiegłym roku siewierskie stowarzyszenie otrzymało certyfikat Wzorcowej Sali Doświadczania Świata, w której prowadzone są terapie podopiecznych.

W 2020 roku Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc będzie realizować dwa zadania publiczne dofinansowane przez Miasto i Gminę Siewierz. Jedno z zadań dofinansowane w kwocie ponad 10 tysięcy złotych, będzie polegało na integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Na drugie zadanie stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie blisko 88 tysięcy złotych.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu potrzeby terapeutyczne podopiecznych stowarzyszenia zostaną należycie zaspokojone, bez konieczności wyjazdu na zajęcia do innej gminu lub miasta.

Partnerzy