Szycie ratuje życie

02.06.2020, 10:51

Wczoraj, tj. 1 czerwca 5 tysięcy maseczek ochronnych szytych przez skazanych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali do UM w Wojkowicach. Maseczki trafią bezpośrednio dla mieszkańców miasta Wojkowice w związku z trwającym nadal stanem epidemicznym, a także koniecznością zakładania maseczek ochronnych w niektórych przestrzeniach publicznych. Kolejne 5 tysięcy maseczek trafiło za pośrednictwem funkcjonariuszy Służby Więziennej z oddziału zewnętrznego w Ciągowicach do Gminy Poręba.Ogólnopolska akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga nie ustaje w niesieniu pomocy różnym instytucjom i placówkom, które zgłoszą taką potrzebę.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach trwa program resocjalizacyjny pod nazwą „Szycie ratuje życie”. Jest to program skierowany dla skazanych po raz pierwszy odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. Program został podzielony na trzy etapy. Pierwszy zawiera prelekcję informacyjno-motywacyjną, spotkanie instruktażowe w kontekście nauki szycia na maszynie, oraz zajęcia z psychologiem. Drugi etap to stricte zajęcia praktyczne (szycie maseczek ochronnych), po którym następuje podsumowanie i ewaluacja. Osadzeni od samego początku bardzo chętnie włączyli się w akcję pomocową. To już kolejna grupa osadzonych objęta tym programem, która szyje maseczki dla potrzebujących osób.

Autor tekstu: kpt. Grzegorz Kuciczek, ZK Wojkowice

Partnerzy