Jubileusz 110-lecia OSP Siewierz i 100-lecia Orkiestry Dętej OSP Siewierz

16.05.2023, 14:31

W sobotę 13 maja Ochotnicza Straż Pożarna Siewierz świętowała jubileusz 110 lecia jednostki, jednocześnie Orkiestra Dęta OSP Siewierz świętowała jubileusz 100 lecia swojej działalności.

Z tej okazji Strażacy, orkiestra, poczty sztandarowe oraz przybyli goście zebrali się pod kościołem pw św. Macieja Apostoła w Siewierz, skąd przy dźwiękach orkiestry, defiladowym krokiem udali się do kościoła. Mszę świętą w intencji jubilatów odprawił ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki.

Po mszy goście oraz poczty sztandarowe zgromadzonych jednostek OSP pod przewodnictwem Orkiestry Dętej OSP Siewierz przemaszerowały na siewierski Rynek, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

Dowódca uroczystości druh Michał Serwa złożył meldunek Członkowi Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druhowi Zdzisławowi Banasiowi o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości.

Poczet flagowy w składzie dowódca pocztu Michał Gruszka, flagowy Mateusz Makieła oraz asystujący Patryk Flacha, przystąpili do podniesienia flagi państwowej.

Zgromadzonych gości przywitał dh Robert Burzawa. W obchodach jubileuszu uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm RP Barbara Dolniak i Waldemar Andzel, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Radna Rady Powiatu Będzińskiego Monika Pawłowska-Dyszy, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a zarazem Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Zdzisław Banaś, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu Celina Janas, Joanna Krzykawska i Henryk Nowak, Zastępca Burmistrza Damian Dawczyński, Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz Ewa Orłowska, funkcjonariusze PSP i Policji – Komendant Powiatowy PSP w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spera, Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej Zbigniew Gnacik, Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu kom. Cezary Pawlik, przedstawiciele Nadleśnictwa Siewierz, a także Prezesi i członkowie jednostek OSP, przedstawiciele firm – sponsorów OSP Siewierz oraz mieszkańcy.

Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wyróżnienia wręczono także członkom Orkiestry Dętej OSP Siewierz.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia odznaczeń głos zabrali przybyli na uroczystość goście, którzy złożyli jubilatom okolicznościowe gratulacje i życzenia.

Część oficjalną zakończyło złożenie meldunku o zakończeniu apelu z okazji obchodów jubileuszy przez dowódcę uroczystości dh. Michała Serwę.

W części artystycznej jubileuszowy koncert zagrała świętująca tego dnia 100-lecie Orkiestra Dęta OSP Siewierz pod przewodnictwem kapelmistrza Grzegorza Zawodniaka. Muzykom towarzyszyły solistki Bernadeta Kowalska i Agnieszka Nir.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa sprzętu strażackiego. Nie zabrakło również wspaniałego tortu.

Świętowanie zakończyła zabawa z zespołem Eminens.

Pozostałe:
Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza

20 kwietnia odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza, organizowanego rokrocznie przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelisławicach.

Uczestnicy gali zebrali się w szkole w Żelisławicach, skąd autokarem udali się do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie odbyło się oficjalne odczytanie wyników i wręczenie nagród. W uroczystości udział wzięli między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z zastępcą Damianem Dawczyńskim, wicestarosta powiatu będzińskiego Dariusz Waluszczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, zaproszeni goście, nauczyciele oraz laureaci. Całej uroczystości przyświecały występy uczennic z placówki w Żelisławicach.

Wyniki konkursu odczytała dyrektor szkoły Ewa Stelmach, a nagrody wręczył burmistrz Zdzisław Banaś.

W tym roku do konkursu zostały nadesłane 64 prace. Jak podkreśla Aleksandra Buła, jury miało nie lada zadanie wybrać najlepszych uczestników.

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach jako miejsce na wręczenie nagród, nie została wybrana przypadkowo.

Na uczestników gali czekało również zwiedzanie zabytkowej kopalni. Całe wydarzenie nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, Prezesa PHU Promag Kopalnia Dolomity Piotra Wosinka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego Jana Muczy oraz Rady Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach.

Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji tego fantastycznego konkursu.

Partnerzy