W Gminie Siewierz wyremontowano kolejne drogi

25.04.2023, 8:47

Dobiega końca realizacja inwestycji na ulicy Szerokiej, Radosnej i Gwiezdnej w Tuliszowie.

Wykonawca zrealizował już prace drogowe i porządkowe na całym zakresie inwestycji, co umożliwia bezproblemowe korzystanie z drogi celem dojazdu do posesji.
Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na ulicy Radosnej wraz z jednostronnym chodnikiem, przebudowę ulicy Szerokiej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz przebudowę ulicy Gwiezdnej w Tuliszowie. Ponadto w zakresie realizacji inwestycji znalazła się również budowa kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjno-rozsączającym, wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego z siecią kablową podziemną i budowa kanału technologicznego.

Koszt realizacji zadania wynosi 6.871.808,42 zł.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.253.077,00 zł.

Zakończono budowę drogi gminnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu
W ramach zadania wykonana została jezdnia o nawierzchni asfaltowej i chodnik z kostki brukowej o długości 700 mb oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej i długości 680 mb wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz zjazdem na ulicę Sadową, a także placem do zawracania na końcu ulicy.
Na terenie inwestycji została wykonana przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa odwodnienia drogi, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowa energooszczędnego oświetlenia, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci gazowej i elektroenergetycznej.
Wykonano także wycinkę kolidujących drzew oraz prace wykończeniowe i porządkowe wokół wykonanych robót.
Realizacja inwestycji przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznej drogi.

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.660.576,67 zł, co stanowi 95% wartości robót budowlanych. Zgodnie z umową koszt robót to 3.853.238,60 zł brutto.

Mamy nadzieje, że wyremontowane drogi będą długo służyć mieszkańcom Miasta i Gminy Siewierz.

Pozostałe:
Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza

20 kwietnia odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza, organizowanego rokrocznie przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelisławicach.

Uczestnicy gali zebrali się w szkole w Żelisławicach, skąd autokarem udali się do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie odbyło się oficjalne odczytanie wyników i wręczenie nagród. W uroczystości udział wzięli między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z zastępcą Damianem Dawczyńskim, wicestarosta powiatu będzińskiego Dariusz Waluszczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, zaproszeni goście, nauczyciele oraz laureaci. Całej uroczystości przyświecały występy uczennic z placówki w Żelisławicach.

Wyniki konkursu odczytała dyrektor szkoły Ewa Stelmach, a nagrody wręczył burmistrz Zdzisław Banaś.

W tym roku do konkursu zostały nadesłane 64 prace. Jak podkreśla Aleksandra Buła, jury miało nie lada zadanie wybrać najlepszych uczestników.

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach jako miejsce na wręczenie nagród, nie została wybrana przypadkowo.

Na uczestników gali czekało również zwiedzanie zabytkowej kopalni. Całe wydarzenie nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, Prezesa PHU Promag Kopalnia Dolomity Piotra Wosinka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego Jana Muczy oraz Rady Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach.

Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji tego fantastycznego konkursu.

Partnerzy