Jubileusz 65 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie Murowanej

28.09.2022, 16:54

W niedzielę 25 września świętowano jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie Murowanej w Gminie Kroczyce. Z tej okazji na terenie przed remizą OSP zorganizowano polową mszę świętą w intencji strażaków, którą celebrował ks. Dziekan Zbigniew Krzyszkowski Proboszcz Parafii św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach wraz z diakonem Tomaszem Pytlarzem.
W czasie uroczystości powitano i poświęcono samochód pożarniczy Mercedes Benz ATEGO, który do Lgoty Murowanej przekazała jednostka OSP w Pradłach. W uroczystości jubileuszu udział wzięło wielu znamienitych gości. Mszę świętą zakończył występ pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Lgocie Murowanej.

Po złożeniu raportu przez dowódcę uroczystości dh Kacpra Gajeckiego Zastępcy Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej dh Mieczysławowi Skrętowi, przystąpiono do części oficjalnej uroczystości. W czasie podniesienia flagi państwowej, hymn odegrała Gminna Orkiestra Dęta Kroczyce.

Po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości, rys historyczny jednostki przybliżył prezes OSP Lgota Murowana Arkadiusz Mikoda. W tym roku jednostka OSP w Lgocie Murowanej została wyróżniona Złotą odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Uroczystość jubileuszu jest również okazją do wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym druhom.
W sumie wręczono 8 medali oraz 25 odznaczeń za wysługę lat. Po odznaczeniach głos zabrali zaproszeni goście, między innymi Wójt Gminy Kroczyce pan Stefan Pantak, który poza życzeniami przekazał jednostce w Lgocie Murowanej motopompę pływającą NIAGARA.

Znaczenie istnienia takich jednostek OSP doceniają parlamentarzyści, którzy zaszczycili swoją obecnością jubileusz w Lgocie Murowanej.

Przekazany samochód zwiększa możliwości jednostki OSP w Lgocie Murowanej.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ jednostka ta znajduje się przy Drodze Krajowej 78, gdzie często mają miejsce poważne zdarzenia drogowe.

W przygotowanie uroczystości zaangażowana była cała jednostka.

Istnienie OSP w Lgocie Murowanej doceniają również tutejsi mieszkańcy, którzy zżyci są z tą jednostką już od lat.

Nie dziwi więc fakt, że to właśnie strażacy w polskim społeczeństwie cieszą się największym zaufaniem.

Partnerzy