Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pradła

05.10.2022, 14:56

W niedzielę 2 października miało miejsce uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego Mercedes Benz ATEGO Ochotniczej Straży Pożarnej w Pradłach. Strażacy oraz poczty sztandarowe spotkali się pod strażnicą OSP w Pradłach, skąd defiladowym krokiem przy muzyce Gminnej Orkiestry Dętej Kroczyce przemaszerowali na miejsce uroczystości.

Dh Kamil Ślusarczyk złożył raport o gotowości jednostek straży z terenu Gminy Kroczyce do wzięcia udziału w wydarzeniu nad brygadierowi Jackowi Kleszczewskiemu, Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu i Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego, po czym wciągnięto na maszt flagę państwową.

Na zaproszenie Jednostki przybyli znakomici goście min:
– Posłowie: Pani Ewa Malik, Pani Danuta Nowicka, Pan Waldemar Andzel pełniący również funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego
– Pani Maria Materla Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, reprezentując również Marszałka Województwa Śląskiego
– Pan Tomasz Bednarek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
– nadbryg. Jacek Kleszczewski a
– dh Gabriel Dors Starosta Powiatu Zawierciańskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu
– st. bryg. Artur Łągiewka Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu
– dh Jan Pająk oraz dh Henryk Karcz Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego
-mł. bryg. Arkadiusz Spera Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej w Zawierciu oraz Komendant powiatowy PSP w Będzinie
– przedstawiciele gminnych władz związkowych oraz władz gminnych.

Poświęcenia nowego wozu bojowego dokonał Proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Pradłach ks. Marek Mazur, a Matka Chrzestna Pani Ewa Malik nadała mu imię „STEFAN”.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz ATEGO został zakupiony za łączną kwotę 944tys.640zł. Z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozyskano kwotę 300tys.zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyasygnował 100 tys złotych.

Pozostałe środki to jest 544tys.640zł pochodziły z Gminy Kroczyce.

Przekazany samochód umożliwi jednostce sprawniejsze działanie.

Przydatność nowego samochodu docenia starosta zawierciański.

Posłowie biorący udział w uroczystości podkreślają jak ważne jest dofinansowywanie jedostek OSP.

Rozwój jednostek OSP na terenie Gminy Kroczyce jest mocno dostrzegany.

Działania jednostki OSP w Pradłach są dobrze oceniane przez mieszkańców.

Po części oficjalnej, przyszedł czas na bogatą część artystyczną, w której nie mogło zabraknąć występu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Kroczycka.

Partnerzy