Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Kroczycach na rok 22/23

13.10.2022, 11:56

12 października w Szkole Podstawowej w Kroczycach odbyła się wielka uroczystość, w której główną rolę zagrali pierwszoklasiści.

Dzieci zaprezentowały się w specjalnie na tą okazję przygotowanym programie artystycznym.

Wśród zebranych na uroczystości gości byli między innymi sekretarz Gminy Kroczyce Ewa Kaziród-Kula, Radny Powiatu Zawierciańskiego Jarosław Kleszczewski , Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Janikowski, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Aneta Bednarz.

Po bogatym programie artystycznym, przyszedł czas na Ślubowanie, którego wagę podkreśliło odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Słowa ślubowania odczytała dyrektor szkoły pani Renata Dobrowolska.

W szkole w Kroczycach, nie tylko dzieci składają ślubowanie, rodzice również.

Uroczystego Pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Kroczycach dokonali zaproszeni goście.

Rodzice pierwszoklasistów i nie tylko, jak zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony placówki.

Szkoła Podstawowa w Kroczycach jest pozytywnie oceniana w oczach rodziców i uczniów.

Uroczystość zakończyły wspólne fotografie pierwszoklasistów z zaproszonymi gośćmi.

Partnerzy