Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

23.07.2021, 12:48

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach jest placówką środowiskową z mocno osadzonymi tradycjami historycznymi i społecznymi, która wspiera indywidualny rozwój każdego wychowanka i ucznia, opierając swe działania na takich wartościach jak mądrość, uczciwość i szczęście, przygotowuje ich do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. W jego skład wchodzą: Publiczne Przedszkole w Żelisławicach oraz Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach.

Partnerzy