Inauguracja roku szkolnego 2022 / 2023 w Gminie Siewierz

01.09.2022, 14:46

1 września w roku szkolnym 2022/2023 naukę w 5 szkołach podstawowych w Gminie Siewierz rozpoczęło ogółem 1142 uczniów, w tym 150 uczniów klas pierwszych. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się już o godzinie 9:00.

Po przywitaniu przybyłych gości, wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy.

Zebranych gości, uczniów oraz nauczycieli przywitał dyrektor szkoły Pan Rafał Wieja, który między innymi złożył życzenia na nowy rok szkolny.

Głos zabrał również burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś, który podkreślił jak ważna dla siewierskiego samorządu jest kwestia edukacji najmłodszych mieszkańców oraz zwrócił uwagę, że ten rok szkolny, będzie się różnił od pozostałych.

Po wszystkich okolicznościowych przemówieniach, przyszła pora na część artystyczną, w której młodzi uczniowie przypomnieli wydarzenia z września 39.

Inauguracja w Szkole im Księstwa Siewierskiego już tradycyjnie powiązana jest z pasowaniem na ucznia.

W tym okresie pełnym coraz to nowych wyzwań, całej społeczności szkolnej z Gminy Siewierz życzymy samych sukcesów.

Partnerzy