Ćwiczenia strażackie w Gminie Siewierz – 24.09.2022 r.

26.09.2022, 14:02

Zmiany klimatyczne w Polsce są faktem, a anomalia pogodowe takie jak na przykład gwałtowne i intensywne opady deszczu, często powodujące zalania i powodzie, kładą przed Służbami Ratowniczymi nowe wyzwania.

Przygotowane zadania opracował Komendant gminny ds ochrony przeciwpożarowej Andrzej Machura, a nad całością czuwał Wydział Operacyjno – Szkoleniowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

W czasie ćwiczeń kładziono szczególny nacisk na bezpieczeństwo nie tylko osób ratowanych, ale i samych ratowników.

Ilość strażaków biorących udział w ćwiczeniach, dowodzi jak bardzo ważne są te ćwiczenia i jak bardzo poważnie traktują swoją służbę Strażacy z Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Siewierz.

Partnerzy