Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Siewierz 2022

14.10.2022, 16:45

13 października w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki swoje święto obchodzili pracownicy ze wszystkich placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz.

Uroczystość uświetniał występ Zespołu Encanto.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili między innymi Senator RP Beata Małecka-Libera, Posłowie na Sejm RP Barbara Dolniak, Rafał Adamczyk i Waldemar Andzel, Starszy Wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty Agata Boryka, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Bochenek, dyrektorzy oraz nauczyciele placówek z Gminy Siewierz oraz stypendyści wraz z rodzicami.

W czasie gali wręczono 18 stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, w tym 3 studenckie, 10 nagród dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz 10 różnego stopnia awansów zawodowych. Po nagrodach burmistrza, swój talent na scenie zaprezentował jeden ze stypendystów – Filip Robak.

W dalszej części uroczystości poszczególni dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz, zapraszali na scenę swoich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy w tym roku otrzymali nagrodę dyrektora. W czasie uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości, a całość gali zakończył występ Zespołu Encanto.

Partnerzy