60. rocznica odzyskania praw miejskich przez Siewierz

04.11.2022, 9:24

W 2022 roku obchodzimy jubileusz 60-lecia odzyskania praw miejskich przez Miasto Siewierz. Rocznica ta stanowi okazję do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w rozwoju naszego miasta i gminy.

Siewierz otrzymał prawa miejskie w 1276 roku, a utracił je w 1870 roku w wyniku carskich represji za powstanie styczniowe.

Po II wojnie światowej nasze miasto zaczęło odzyskiwać dawną pozycję w regionie. Lata powojenne były czasem intensywnego ubiegania się o odzyskanie dla Siewierza praw miejskich.

Działania te, dzięki wielkiemu zaangażowaniu grupy Siewierzan zostały zwieńczone sukcesem – Siewierzowi nadano prawa miejskie na podstawie rozporządzenia ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie utworzenia niektórych miast, które stanowiło, że „ …zalicza się do miast …osiedle Siewierz w powiecie zawierciańskim…”.

Wydarzenie to stało się przyczynkiem do zintensyfikowania działań na rzecz miasta i jego rozwoju. Wkrótce podjęto się przebudowy rynku, w centrum miasta wybudowano kanalizację burzową, powstała sieć wodociągowa i hydrofornia, modernizowano drogi i ulice.

Równolegle z inwestycjami tworzącymi infrastrukturę miejską, powstawało wiele nowych budynków mieszkalnych – w miejscu starych i drewnianych budowano murowane domy jednorodzinne, mieszkańcy osiedlali się również w rejonie ulicy Warszawskiej, na terenach, które dzisiaj określane są mianem Osiedla Zachód.

W znaczący sposób do rozwoju miasta przyczyniały się zakłady pracy, które powstawały na jego terenie, a mieszkańcy znajdowali w nich zatrudnienie. W kolejnych latach Siewierz zasłynął w kraju z szeregu inicjatyw gospodarczych, zdobywając tytuły i nagrody w konkursach o tytuł MISTRZA GOSPODARNOŚCI. Ze środków państwowych, własnych i nagród zbudowano wiele obiektów użyteczności publicznej, jak Dom Kultury i Przedszkole.

Rozbudowano Szkołę Podstawową i budynek Urzędu Miasta. Wraz z upływem czasu Siewierz zmieniał swoje oblicze, zarówno pod względem wyglądu miasta, jak również standardu życia jego mieszkańców. Zmiany ustrojowe, które nastąpiły po roku 1989 nie zwolniły tempa rozwoju miasta. Zbudowano sieć gazociągową, rozbudowano sieć telefoniczną w gminie, wyremontowano zabytkowy budynek starej gminy, uruchomiono także miejską komunikację autobusową.

Siłami i środkami wiernych parafii św. Macieja Ap, wyremontowano siewierskie kościoły. Pod rządami nowej ustawy o samorządzie gminnym, Siewierz wraz z dziesięcioma sołectwami stanowi dziś jednostkę terytorialną pn. Miasto i Gmina Siewierz.

Gmina Siewierz leży w centralnej części województwa śląskiego, w powiecie będzińskim.
Ze względu na doskonałą lokalizację, dostępność komunikacyjną oraz dynamiczny rozwój, jest miejscem rozpoznawanym w regionie.

Od 2018 roku Siewierz jest jedną z Gmin współtworzących Metropolię Górnośląsko-Zagłębiowską.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił szereg istotnych zmian podnoszących jakość życia mieszkańców i standardy funkcjonowania gminy.

W ostatnich latach zrealizowano szereg przedsięwzięć związanych z rozbudową bazy sportowej oraz rozwojem oświaty.
Zmodernizowano wszystkie placówki oświatowe. Powstały nowoczesne obiekty sportowe, udostępniono również nowe tereny rekreacyjne.

Nasze miasto i sołectwa z roku na rok stają się nowocześniejsze, ładniejsze oraz bardziej bezpieczne. Wiele osób chce wiązać swoją przyszłość z naszą gminą, co potwierdza liczba osiedlających się każdego roku nowych mieszkańców, m.in. za sprawą powstającego zrównoważonego osiedla Siewierz Jeziorna.

Dbamy o nasz dziedzictwo. Nieprzerwanie prowadzimy prace konserwatorskie na zamku siewierskim: odbudowaliśmy ścianę południową zamku i zamontowaliśmy iluminację świetlną. Rozpoczęliśmy prace związane z wyeksponowaniem murów obronnych. Zamek corocznie odwiedza około 20 tysięcy turystów.

Ziemia siewierska położona poza granicami przemysłowych ośrodków Górnego Śląska i Zagłębia, przyciągała i wciąż przyciąga turystów swoimi licznymi walorami przyrodniczymi. Jednym z nich jest Zalew Przeczycko-Siewierski.
Bliskość natury, czysta woda i powietrze, zdrowe lasy i tereny rolne oraz liczne zabytki z czasów Księstwa Siewierskiego sprawiają, iż w okresie letnim Siewierz i okolice są licznie odwiedzane przez mieszkańców górnośląskiej aglomeracji.

Partnerzy