Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Siewierz

14.11.2022, 16:57

11 tego listopada w Siewierzu odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczyło wielu mieszkańców, pragnących upamiętnić tych, którym zawdzięczamy życie w wolnym i niepodległym kraju. O godzinie 11:00 uczestnicy obchodów zebrali się przy remizie OSP na siewierskim Rynku, skąd pod przewodnictwem Orkiestry Dętej OSP Siewierz przemaszerowali do kościoła pw. św Macieja Apostoła.

Msze świętą w intencji Ojczyzny sprawował ksiądz wikariusz Daniel Bunia.

Po mszy uczestnicy obchodów udali się pod pobliski pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się część oficjalna uroczystości.

Wśród gości uczestniczących w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości w Siewierzu znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Radna Rady Powiatu Będzińskiego Monika Pawłowska-Dyszy oraz licznie zgromadzeni Radni Rady Miejskiej w Siewierzu wraz z Przewodniczącą Barbarą Bochenek.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś w okolicznościowym przemówieniu przypomniał wkład mieszkańców ziemi siewierskiej w walkę o wolność i niepodległość naszego narodu oraz przybliżył historię powstania pomnika upamiętniającego poległych. Nawiązał również do obchodzonej w bieżącym roku rocznicy 60-lecia odzyskania praw miejskich przez Siewierz a także wydarzeń bieżących związanych z wojną na Ukrainie.

Następnie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji, stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy Siewierz złożyli kwiaty, jako wyraz hołdu i szacunku dla bohaterów, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę.

Na zakończenie krótki program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siewierzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu oraz działający przy siewierskim domu kultury zespół wokalny Encanto.

Partnerzy