Warsztaty wokalne w ramach Projektu MUKiS w Gminie Siewierz

18.11.2022, 14:42

We wrześniu 2022 roku Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie w ramach Projektu MUKiS.

Celem projektu jest kompleksowa edukacja kulturalna uczestników, a w szczególności rozwój wiedzy z zakresu kultury i sztuki, kształtowanie kreatywności i kompetencji w dziedzinie sztuki, a także postaw i zachowań twórczych indywidualnych oraz społecznych. Jest projektem edukacyjno-animacyjnym.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach miały ćwiczenia jako pierwsze z naszej gminy. Bardzo licznie stawiły się na zajęciach i wszystkie z wielkim zaangażowaniem brały w nich udział.

Program MUKiS skierowany jest dla dzieci, młodzieży i seniorów z gmin województwa śląskiego i obejmuje on aż 9 programów edukacyjnych.

Partnerzy